آموزش رایگان PLC | انتخاب مد کنترل دستی یا اتوماتیک :

هدف سیستم کنترلی:

 • با فشردن شستی کنترل دستی X1، بازوی ربات به صورت کنترل دستی پروسه را اجرا می کند. در این حالت، کنترل پروسه طی سه مرحله انجام می شود.
 1. با فشردن شستی X2، ربات محصول را از روی کانوایر A بر می دارد.
 2. با فشردن شستی X3، ربات محصول را به سمت کانوایر B انتقال می دهد.
 3. با فشردن شستی X4، ربات محصول را روی کانوایر B رها می کند.

برای اجرای مجدد پروسه، باید شستی X1 مجددا فشرده شود.

 • با فشردن شستی کنترل خودکار X0، بازوی ربات به صورت اتومایتک پروسه را در سه گام انجام می دهد.
 1. ربات محصول را از روی کانوایر A بر می دارد.
 2. ربات محصول را به کانوایر B انتقال می دهد. (در مدت زمان 2 ثانیه)
 3. ربات محصول را روی کانوایر B رها می کند.

برای اجرای مجدد، باید شستی X0، فشرده شود.

 • باید دقت شود دو مد کنترل به طور همزمان قابل اجرا نمی باشند.
manual auto control Pic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

auto-manual-mode-pro

شرح برنامه:

 • مطابق با Network 1 با فشردن دکمه ی X1، لبه بالا رونده آن تشخیص داده شده و بیت N1 ست و بیت N0 مربوط به کنترل خودکار ریست می شود.
 • مطابق با Network 2 در صورت فعال بودن بیت N1 با فشردن شستی X2، خروجی Y0 فعال شده و قطعه از روی کانوایر A برداشته می شود. در ادامه در صورت فعال بودن N1، با نگه داشتن شستی X3 خروجی Y1 فعال شده و قطعه از روی کانوایر A به کانوایر B منتقل می شود. با رها کردن شستی X3 خروجی Y1 خاموش می شود. با فشردن شستی X4 خروجی Y0 ریست شده و قطعه روی کانوایر B رها می شود.
 • بیت N1 ریست شده تا برای اجرای مجدد پروسه نیاز به فشرده شدن مجدد شستی Manual باشد.
 • مطابق با Network 0 با فشردن دکمه ی X0 لبه ی بالا رونده آن تشخیص داده شده و بیت N0 ست و بیت N1 مربوط به کنترل دستی ریست می شود. همچنین خروجی های Y0 و Y1 ست می شوند.
 • مطابق با Network 3 خروجی های Y0 و Y1 بعد از گذشت زمان 2ثانیه ریست می شوند. بدین ترتیب کل پروسه برداشتن، جابجایی و رها کردن قطعه بین دو کانوایر به صورت خودکار انجام می شود.
 • بیت N0 ریست شده تا برای اجرای مجدد پروسه نیاز به فشرده شدن مجدد شستی Auto باشد.
 • در این مثال از تایمر استفاده شده است. برای مطالعه بیشتر به قسمت آموزش تایمر در PLC مراجعه کنید.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

ManualAuto Control

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست