مثال های کاربردی

این قسمت مثال های کاربردی از  آموزش PLC در 4 بخش آماده شده است. هر آموزش شامل مثال های صنعتی است که توضیح مثال و حل مسئله در نرم افزار FBD Editor شرکت فرارو پایا آورده شده است. شما عزیزان برای سهولت در یادگیری این قسمت میتوانید از بخش فیلم های آموزش PLC، زیربرگ آموزش موجود در سایت شرکت، برای شروع و تکمیل یادگیری نرم افزار FBD Editor بهره ببرید.

فهرست