آموزش پی ال سی | ساخت فلگ های خاص :

در این مثال سعی شده توسط ابزارهایی که تاکنون از بخش تایمرها آموزش دیده اید، برای ساخت فلگ های خاص در پی ال سی استفاده کنیم. برخی از برندهای پی ال سی، در نرم افزار مربوط به خود فلگ های خاصی را به صورت از قبل ساخته شده در اختیار شما قرار می دهند. شما به عنوان برنامه نویس فقط آن ها را فرخوانی می کنید.

در نرم افزار FBD Editor شرکت فراروپایا، شما قادر به ساخت انواع فلگ ها هستید. پیشنهاد می شود فلگ ها را به صورت فانکشن بلاک ایجاد کرده و به وقت نیاز آن ها را فراخوانی کنید.

هدف سیستم کنترلی:

ایجاد فلگ های خاص به صورتی در یک دوره زمانی خاص روشن و خاموش شوند. برای مثال ساخت فلگی که هر یک ثانیه روشن و خاموش شود.

Create Special Flags PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Create Special Flags PRO

شرح برنامه:

  • طبق Network 0، اگر زمان روشن/خاموش فلگ Y0 برابر صفر باشد. خروجی بلوک AND در Network 1 همواره صفر است و نتیجتا فلگ Y0 در حالت ریست باقی می ماند.
  • طبق Network 5، با شروع برنامه M0 ست می شود در نتیجه طبق Network 1 با فعال شدن X0 فلگ دلخواه Y0 فعال می شود.
  • طبق Network 2 با فعال شدن Y0، لبه بالا رونده آن تشخیص داده شده و تابع Get Time فعال می شود. از این رو زمان فعلی برنامه در رجیستر Start Time ریخته می شود و بیت M2 برای اجرای تابع تاخیر Elapse Time  ست می شود.
  • طبق Network 3، با فعال شدن بیت M2 تابع Elapse Time اجرا و خروجی آن بعد از گذشت زمان ذخیره شده در رجیستر Delay فعال می شود. خروجی این بلوک Y0، M0 و M2 را ریست می کند.
  • باید توجه کرد ریست نکردن M0، طبق برنامه نوشته شده در Network 1 منجر به ست ماندن Y0 خواهد شد.
  • باید توجه کرد ریست نکردن M2 منجر به اجرای مکرر بلوک Elapse Time شده که منجر به بروز خطا در روند برنامه می شود.
  • Network 4, Network 5 زمان خاموش ماندن Y0 را کنترل می کنند.
  • در خروجی Network 5 ، بیت M0 برای تکرار پروسه روشن/خاموش شدن مجدد ست می شود.
  • Network 6 و Network7 خروجی نوسانی Y0 را از طریق ست یا ریست کردن X0، فعال یا غیر فعال می کنند.

شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای نرم افزار FBD Editor:

Create Special Flags gif

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

  • به عنوان تمرین بیش تر؛ برنامه را طوری تغییر دهید که بتوان از آن خروجی PWM با فرکانس و دیوتی سایکل مشخص گرفت.
فهرست