مقدمه:

از موارد مهم در آموزش برنامه نویسی PLC پروتکل های ارتباطی است. از این رو امروز به بررسی پر استفاده ترین پروتکل های ارتباطی PLC در صنعت پرداخته ایم. این مقاله شامل 31 پروتکل ارتباطی در پی ال سی ها است.

ولی در ابتدا باید بدانید

پروتکل ارتباطی چیست؟

همه ما تعریف معمولی از پروتکل ارتباطی را می دانیم.

پروتکل ارتباطی مجموعه ای از قوانین است که بر ارتباطات داده ها حاکم است.”

به عبارت دیگر، پروتکل ارتباطی به عنوان یک توافق بین دو یا چند دستگاه ارتباطی عمل می کند. با استفاده از پروتکل های ارتباطی، دو دستگاه به یکدیگر متصل شده و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. بدون پروتکل ارتباطی، دستگاه ها فقط می توانند به یکدیگر متصل شوند اما ارتباط برقرار نمی کنند.

لیست پروتکل های ارتباطی PLC

  • در این قسمت، انواع مختلف پروتکل های ارتباطی مورد استفاده برای اتوماسیون فرآیندها در PLC لیست شده است:

EtherNet Powerlink

SDS- Smart Distributed System Protocol

PieP- Process Image Exchange Protocol

SRTP- Service Request Transport Protocol

BSAP- Bristol Standard Asynchronous Protocol

FINS- Factory Interface Network Service Protocol

HART- Highway Addressable Remote Transducer Protocol

Recommended Standard (RS-232, RS- 422, and RS-485) Protocols

AS-i- Actuator Sensor Interface

OSGP- Open Smart Grid Protocol

DNP3- Distributed Network Protocol

EtherCAT

MelsecNet

Optomux

DF-1 Protocol

HostLink Protocol

MECHATROLINK

DH- Data Highway

PPI- Point to Point

EtherNet/IP

Profibus

Modbus

Interbus

ProfiNet

ControlNet

DeviceNet

DirectNet

CompoNet

MPI- Multi-Point Interface

RAPIENet

اینها مهمترین پروتکل های ارتباطی هستند که برای PLC و سایر اتصالات شبکه استفاده می شوند. این پروتکل ها توسط برندهای مختلف PLC پشتیبانی می شوند.

پروتکل های ارتباطی به سه بخش اساسی باود ریت (Baud Rate)، طول شبکه (Network Length) و تعداد نودها (Number of Nodes) وابسته هستند.

باود ریت (Baud Rate) چیست؟

باود ریت به عنوان سرعت ارتباط نیز شناخته می شود. نرخ انتقال داده در شبکه را Baud Rate می نامند. واحد Baud Rate بیت بر ثانیه (b/s) است.

ویژگی های پروتکل های ارتباطی PLC

هنگامی که ماژول های PLC از طریق شبکه متصل می شوند، از پروتکل های ارتباطی استاندارد استفاده می شود. که هر یک از این پروتکل ها، سرعت (باود ریت)، فواصل (طول شبکه) و تعداد نود های متفاوتی را پشتیبانی می کنند.

از کدام پروتکل ارتباطی PLC باید استفاده کنید؟

اگر می خواهید با تعداد زیادی از نودها با سرعت بالا ارتباط برقرار کنید، اترنت بهترین انتخاب است. اگر طول شبکه شما بیش از 25 کیلومتر باشد، باید از پروتکل Control Net استفاده کنید.

تبدیل نوع داده باینری برای Baud Rate

سیستم باینری بر مبنای  بیت بنا شده است.که درآن، بیت یا 0 یا 1 است.

  •  1Nibble= 4 Bits
  •  1Byte= 8 Bits
  •  1Word= 2 Bytes = 16 Bits
  •  1Double Word= 4 Bytes= 32 Bits

 می توانید نمودار نمایش داده های باینری را در زیر مشاهده کنید.

data type in plc

شما از کدام پروتکل ارتباطی برای PLC استفاده می کنید؟ موارد را با ما به اشتراک بگذراید تا درباره آن ها بحث و تبادل نظر کنیم.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست