آموزش PLC | کنترل موجودی انبار:

هدف سیستم کنترلی:

در این برنامه توسط بلوک های Increment و Decrement موجودی انبار کنترل می شود. موجودی انبار توسط سنسورهای فوتوالکتریک موجود در ورودی و خروجی انبار رصد می شود. زمانی که موجودی انبار به عدد n (n ظرفیت انبار است) رسید، زنگ هشدار فعال می شود. فعال شدن زنگ هشدار به منزله تکمیل ظرفیت انبار است.

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Inventory Control PRO

شرح برنامه :

  • بسته به ظرفیت انبار، ورودی Warehouse Capacity متغیر است. این ورودی می تواند در برنامه نویسی یک عدد ثابت تعریف شود یا توسط HMI از اپراتور گرفته شود.
  • سنسور X0 به محض ورود کالا به انبار از OFF به ON تغییر وضعیت می دهد.
  • سنسور X1 به محض خروج کالا از انبار از OFF به ON تغییر وضعیت می دهد.
  • تعدادموجودی انبار (Inventory Count) که در ابتدا صفر در نظر گرفته شده است، با هر بار روشن شدن سنسور X0، یک واحد افزایش می یابد.
  • تعداد ظرفیت انبار (Inventory Count) با هر بار روشن شدن سنسور X0، یک واحد کاهش می یابد.
  • با برابر شدن موجودی انبار (Inventory Count) با ظرفیت انبار (Warehouse Capacity)، خروجی Y0 روشن و آلارم فعال می شود. این امر نشان دهنده تکمیل ظرفیت انبار است.

شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای نرم افزار FBD Editor:

Inventory Control

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست