دوره آموزش پی ال سی | شمارش و بسته بندی محصولات :

هدف سیستم کنترلی:

در این برنامه به کمک بلوک های Increment و Equal شمارش و بسته بندی محصولات انجام می شود. هنگامی که سنسور فوتوالکتریک n محصول را شمارش کرد، بازو رباتیک بسته می شود. پس از تکمیل بسته بندی، بازو و شمارنده برای تکرار پروسه ریست می شوند.

Counting And Packing Products

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Counting And Packing Products PRO

شرح برنامه:

  • بسته به اینکه هر جعبه چندتایی بسته بندی می شود، ورودی Number متغیر است. این ورودی می تواند در برنامه نویسی یک عدد ثابت تعریف شود یا توسط HMI از اپراتور گرفته شود.
  • سنسور X0 به محض رویت محصول روی کانوایر از حالت OFF به ON تغییر وضعیت می دهد.
  • مقدار فعلی شمارنده که در ابتدا صفر در نظر گرفته شده است، با هر بار تغییر وضعیت سنسور X0، یک واحد افزایش می یابد.
  • بعد از رسیدن مقدار فعلی شمارش (Current Value) به مقدار مطلوب (Number)، خروجی Y0 فعال و بازوی رباتیک عمل کرده و محصولات با تعداد Number بسته بندی می شوند.
  • پس از بسته بندی سنسور X1 فعال و خروجی Y0 و مقدار شمارش شده برای سیکل بعدی ریست می شوند.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Counting And Packing Products

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست