آموزش پی ال سی | دستور AND در PLC :

دستور AND در پی ال سی از جمله دستورهای شرطی در آموزش PLC محسوب می شود. در استفاده از این دستور خروجی در حالتی فعال می شود که همه ورودی ها فعال باشند. در زبان عامیانه هرگاه در ادبیات شرطی از کلمه “و” استفاده می کنیم، در برنامه نویسی نیاز به استفاده از دستور AND است. به عنوان مثال:

  • فن در حالتی روشن می شود که دکمه استارت فشرده شده و دمای مخزن از حد مجاز فراتر رفته باشد.

در زیر نحوه استفاده از دستور AND در قالب یک مثال به صورت کامل شرح داده شده است.

مثالی از دستور AND در PLC | هل دادن بطری های افتاده :

هدف سیستم کنترلی:

در این برنامه، وضعیت بطری های روی نوار نقاله توسط دو سنسور X0 و X1 رصد می شود. سنسور X1 بالای بطری و سنسور X0 پایین بطری ها را رصد می کند. در صورتی که هر دو سنسور روشن شوند یعنی بطری ایستاده است و خروجی پی ال سی فعال نمی شود. در صورتی که سنسور X1 فعال و سنسور X0 خاموش باشد به منزله تشخیص بطری افتاده است، در این صورت بازو عمل کرده و بطری افتاده را از خط تولید خارج می کند.

Pushing the fallen bottles out Pic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Pushing the fallen bottles out PRO

شرح برنامه:

  • اگر بطری در حالت ایستاده باشد، هر دو سنسور آن را رویت کرده و روشن می شوند. (X1=ON & X2=ON) در نتیجه خروجی غیر فعال است، و پیستون پنیوماتیک عمل نمی کند.

Pushing the fallen bottles out Pic1

  • اگر بطری در حالت افتاده باشد، سنسور X0 آن را رویت کرده و روشن می شود (X1=ON)، در صورتی که سنسور X1 آن را رویت نمی کند (X2=OFF). در نتیجه خروجی فعال است و پیستون پنیوماتیک عمل کرده و بطری افتاده را از نوار نقاله خارج می کند.

Pushing the fallen bottles out Pic2

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Pushing the fallen bottles out

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست