آموزش رایگان پی ال سی | مدار کنترل شرطی :

هدف سیستم کنترلی:

تامین روغن جعبه دنده برای ماشین تراشکاری، به این صورت که پمپ روغن در ابتدا روشن شود و سپس موتور تراشکاری روشن شود. یا به عبارت دیگر، موتور تراشکاری قبل از روشن شدن پمپ روغن اجازه روشن شدن نداشته باشد.

Conditional Control Pic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Conditional Control PRO

شرح برنامه:

  • این برنامه نمونه ای از برنامه های شرطی یا یکی پس از دیگری رایج در صنعت است.
  • با فشرده شدن لحظه ای دکمه X0، پمپ روغن روشن می شود.
  • در صورت روشن بودن پمپ روغن (IF: X0=ON)، با فشردن دکمه X1 موتور اصلی روشن می شود. در غیر این صورت موتور اصلی اجازه روشن شدن ندارد.
  • با فشردن دکمه X3 موتور اصلی خاموش می شود.
  • با فشردن دکمه X2 پمپ روغن و موتور اصلی، هر دو خاموش می شوند.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Conditional Control

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست