آموزش پی ال سی | مدار اولویت با آخرین ورودی:

مدار اولویت با آخرین ورودی در برنامه نویسی پی ال سی و پروژه های اتوماسیون صنعتی بسیار پرکاربرد است. 

هدف سیستم کنترلی:

  • در این برنامه 4 ورودی و 4 خروجی استفاده شده است.
  • با فعال شدن هر ورودی، خروجی مربوط به آن روشن شده و خروجی روشن قبل از آن، خاموش می شود.

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Last-in Priority Cirucit PRO

شرح برنامه:

  • این برنامه نمونه ای از برنامه های اولویت آخر است (Last-in Priority). مشابه این مثال در صنعت رایج است.
  • با فشردن هر ورودی، خروجی مربوطه فعال و سایر خروجی ها ریست می شوند.
  • به طور مثال، مطابق با Network0، با فشردن دکمه X0 لبه ی بالا رونده آن تشخیص داده شده و خروجی Y0 فعال و سایر خروجی ها ریست می شوند.
  • روندی مشابه در Networkهای بعدی تکرار شده است.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Last-in Priority Cirucit

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست