دوره آموزش پی ال سی | دستور OR :

دستور OR در پی ال سی از جمله دستورهای شرطی محسوب می شود. در استفاده از این دستور خروجی در حالتی فعال می شود که حداقل یکی از ورودی ها فعال باشند. در زبان عامیانه هرگاه در ادبیات شرطی از کلمه “یا” استفاده می کنیم، در برنامه نویسی نیاز به استفاده از دستور OR است. به عنوان مثال:

  • پمپ آب در حالتی خاموش می شود که دکمه استاپ فشرده شده باشد یا سطح آب مخزن از 10 درصد حداکثر ارتفاع آن کم تر شود.

در زیر نحوه استفاده از دستور OR در پی ال سی، به صورت یک مثال شرح داده شده است.

مثالی از دستور OR در پی ال سی | تخلیه آب مخزن :

هدف سیستم کنترلی:

  • با فشردن دکمه ی START پمپ شروع به بیرون کشیدن آب از مخزن می کند.
  • با فشردن دکمه ی STOP یا در صورت خالی شدن مخرن پمپ خاموش شود.
Draining the tank water pic

المان های مورد نیاز:

Draining the tank water Pro

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

شرح برنامه:

  • در صورت وجود آب در مخزن (X2=ON)، با فشردن دکمه استارت (X0)، لبه بالا رونده آن تشخیص داده شده و طبق دستور Set Bit، پمپ روشن می شود.
  • طبق دستور  OR دو حالت برای خاموش شدن پمپ وجود دارد.
  1.  در حالت اول با فشردن دکمه استپ، X1=ON و دستور ریست بیت اجرا و پمپ خاموش می شود .
  2. در حالت دوم در صورت خالی شدن مخزن، X2=OFF شده و دستور ریست اجرا و پمپ خاموش می شود.

شبیه سازی در محیط نرم افزار FBD Editor:

Draining the tank water gif

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

در صورت بروز هرگونه سوال و ابهام در خصوص مثال های آموزشی، با ما در ارتباط باشید.

فهرست