آموزش مقدماتی PLC:

مثال های کاربردی در برنامه نویسی پی ال سی در چهار بخش دسته بندی شده اند. اولین بخش آموزشی که در کنار ویدیوهای آموزش پی ال سی شرکت راه گشای شما خواهد بود، آموزش مقدماتی PLC است.

آموزش های قرار گرفته در سایت شرکت کاملا کاربردی و مرحله به مرحله، تهیه و تدوین شده است. سیاست دوره آموزش پی ال سی شرکت، کار با مثال های کاربردی به همراه ویدیوهای آموزشی است. برای درک بهتر مطالب، دیدن ویدیوهای مرتبط با هربخش به طور همزمان پیشنهاد می شود.

در قسمت آموزش مقدماتی PLC، کار با ابزارها و دستورات پایه در PLC، آموزش داده شده است. دستورات پایه در پی ال سی شامل AND, OR, NOT, Pos Edge, Neg Edge, Set Bit, Reset Bit می شوند. تقریبا می توان گفت این ابزارها لازمه ی هر پروژه برنامه نویسی هستند.

لیست مثال های آموزش مقدماتی پی ال سی:

فهرست