آموزش پی ال سی|جداسازی اتوماتیک چندین محصول روی خط تولید :

هدف سیستم کنترلی:

بر روی کانوایر سه محصول A،B و C وجود دارد. از طریق برنامه نوشته شده، هریک در ظرف های تعبیه شده مخصوص به خود ریخته شود.

  • شش پوزیشن مختلف روی کانوایر وجود دارد، که با هر بار چرخش بادامک (این امر توسط سنسور X6 تشخیص داده می شود) موقعیت هر محصول از پوزیشن فعلی به پوزیشن بعدی منتقل می شود.
  • سه سنسور تشخیص محصول X0،X1 و X2 در ابتدای خط کانوایر قرار دارند که در صورت تشخیص محصول مربوطه روشن و سپس خاموش می شوند.
  • محصول A در پوزیشن دوم، محصول B در پوزیش چهارم و به همین ترتیب محصول C در پوزیشن ششم از روی کانوایر به ظرف مربوط به خود ریخته می شوند.
  • سه سنسور X4،X3 و X5 در بالای ظروف تعبیه شده و وظیفه مانیتورینگ ورود محصولات به ظروف تعبیه شده را دارند.
  • هدایت محصولات به ظروف مربوطه توسط سه بازوی تعبیه شده درپوزیشن های دو، چهار و شش انجام می شود. به این ترتیب وقتی محصول A به پوزیشن دوم رسید، بازوی مربوطه فعال و محصول به ظرف مربوط به خود هدایت می شود. در لحظه ورود به ظرف مورد نظر، این امر توسط سنسور X3 تشخیص داده شده و بازو ریست می شود. جداسازی محصولات B و C نیز پروسه ای مشابه دارد.
  • با فشردن دکمه ریستX7 فعال و تمامی حافظه ریست می شود.
  • به منظور نظارت بر میزان تولید، محصولات تولیدی بسته به نوع محصول، شمارش می شود.
Automatic Sorting Mixed Products

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

با توجه به طولانی بودن کدهای نوشته در نرم افزار FBD Editor، این آموزش به صورت ویدیو ضبط شده است.

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست