آموزش شیفت رجیستر در PLC:

آموزش شیفت رجیستر در PLC، یکی از موضوعات مورد علاقه برنامه نویسان این حوزه است. شیفت رجیسترها کار برنامه نویسی پی ال سی را برای ما آسان تر کرده اند. در برخی پروژه ها نیاز است که وضعیت رویدادهای قبلی در جایی ذخیره شود. اگر تعداد رویدادها کم باشد، این امر به سادگی امکان پذیر است. اما در حالتی که تعداد رویدادهای قبلی زیاد باشد، ذخیره آن ها با دستورات معمول برنامه نویسی دشوار و چه بسا غیرممکن است. در این حالت؛ شیفت رجیسترها به کمک برنامه نویسان آمده اند.

شیفت رجیسترها با تشکیل قطاری از بیت ها، برای ذخیره وضعیت قبلی (روشن یا خاموش بودن) این پروسه را برای ما مدیریت می کنند. هر تغییر وضعیت جدید، در بیت اول ذخیره شده و بقیه بیت ها شیفت پیدا می کند. دو حالت برای شیفت بیت ها بوجود می آید که نام گذاری شیفت رجیسترها بر مبنای آن ها است.

  • شیفت به راست: در این حالت بعد از اعمال و ذخیره تغییر جدید، بیت های قبلی به راست شیفت پیدا می کنند.
  • شیفت به چپ: در این حالت بعد از اعمال و ذخیره تغییر جدید، بیت های قبلی به چپ شیفت پیدا می کنند.

با توجه به ویژگی ذاتی شیفت رجیسترها، از آن ها در مباحث مربوط به ردیابی محصول روی کانوایر و دسته بندی محصولات استفاده می شود. برای مبحث آموزش شیفت رجیستر در PLC چندین مثال در این قسمت برای دانشجویان و علاقمندان این حوزه، قرار داده شده است. سیاست آموزشی شرکت فراروپایا، مطالعه مثال ها به موازات دیدن ویدیوهای آموزشی مربوطه است. از این رو دیدن “ویدیوهای آموزش شیفت رجیستر در PLC” پیشنهاد می شود.

لیست مثال های آموزش شیفت رجیستر در PLC:

فهرست