دوره آموزش PLC | کنترل ماشین مخلوط کن :

هدف سیستم کنترلی:

در این سیستم، کل فرآیند در طول یک بازه ی زمانی معین انجام می شود. با فشردن شستی استارت X1 ماده نوع A در طول زمان مشخصی به ماشین مخلوط کن تزریق می شود (Y1=0N). در همان حال، موتور میکسر شروع به کار می کند (Y3=ON). پس از سپری شدن زمان تعیین شده، تزریق ماده ی A متوقف (Y1=OFF) و تزریق ماده ی B آغاز می شود (Y2=ON). پس از سپری شدن کل زمان، پروسه متوقف می شود (Y1&Y2&Y3=OFF).

  • مشابه این مثال در بخش تایمرها بررسی شده است. در آنجا کنترل میزان ورودی مواد، توسط دو سنسور X1 و X2 صورت می گرفت. در این مثال، میزان تزریق مواد تابع زمان است، که این زمان از اپراتور گرفته می شود.

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Mixer Machin Control PRO

شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای نرم افزار FBD Editor:

Mixer Machin Control

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست