دوره آموزش PLC | قهوه ساز اتوماتیک :

در ادامه مبحث تایمر در پی ال سی، در این مثال به به برنامه نویسی در پی ال سی های فراروپایا برای کنترل پروسه قهوه ساز اتوماتیک پرداخته شده است.

هدف سیستم کنترلی:

  •  با وارد کردن سکه توسط مشتری، لیوان کاغذی از دستگاه بیرون می آید (Y0=ON) و به مقدار لازم، قهوه در مخزن ریخته می شود (Y1=ON). میزان ورودی قهوه به مخزن با زمان کنترل می شود.
  • در گام بعدی، آب داغ وارد مخرن می شود (Y2=ON). مقدار ورودی آب داغ توسط سنسور X1 کنترل می شود. در صورتی که سنسور X1 روشن شود، ورودی آب داغ بسته شده (Y2=OFF) و مخلوط آِب و قهوه برای مدت زمانی مشخص توسط همزن (Y3) باهم مخلوط می شوند.
  • در مرحله بعد، خروجی مخزن قهوه ساز باز شده (Y4=ON) و مقدار مشخصی قهوه وارد لیوان کاغذی می شود. مقدار خروجی قهوه ساز توسط سنسور X1 کنترل می شود؛ بدین صورت که در صورت خاموش شدن این سنسور خروجی قهوه ساز بسته می شود(Y4=OFF).
Automatic Coffee Maker PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Automatic Coffee Maker PRO

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Automatic Liquids Mixing Control System gif

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست