آموزش پی ال سی | سیستم نظارت بر آب حوضچه پرورش ماهی :

تایمر در پی ال سی از موارد مهم و پر استفاده در برنامه نویسی پی ال سی است. در این برنامه به کمک تایمرها در پی ال سی، یک سیستم نظارت بر آب حوضچه پرورش ماهی طراحی شده است. در ادامه روند اجرای برنامه نویسی در نرم افزار  FBD Editor و تجهیزات مورد نیاز آموزش داده شده است.

هدف سیستم کنترلی:

روشن و خاموش شدن اتوماتیک پمپ های تغذیه/تخلیه آب حوضچه پرورش ماهی به کمک مانیتورینگ میزان آب حوضچه توسط سنسورهای X0 الی X3 صورت می پذیرد. در صورتی که آب حوضچه از میزان حداکثری، بیشتر و از میزان حداقلی، کم تر باشد؛ هشدار و چراغ هشدار هر 500msec روشن و خاموش می شود. در صورت فشرده شدن دکمه ریست، هشدار و چراغ هشدار غیرفعال می شوند.

Artificial Fishpond PIC

المان های مورد نیاز:

LLAL: Lowest Level of Alarm Level.

LLNL: Lowest Level of Normal Level.

HLNL: Highest Level of Normal Level.

HLAL: Highest Level of Alarm Level.

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Artificial Fishpond PRO

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Artificial Fishpond Water Level Monitoring System

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست