آموزش پروژه محور PLC | راه اندازی متوالی سه موتور :

یکی از مباحثی که از طریق تایمر در پی ال سی می توان به راحتی آن را انجام داد، راه اندازی متوالی چندین خروجی است. در این مثال از طریق تایمرها اقدام به راه اندازی متوالی سه موتور شده است. این مثال می تواند نمونه خوبی برای راه اندازی های پشت سر هم چندین خروجی  از طریق PLC باشد.

هدف سیستم کنترلی:

با زدن دکمه استارت پمپ روغن بلافاصله روشن شود و موتور اصلی بعد از ده ثانیه و موتور کمکی پنج ثانیه بعد از موتور اصلی روشن شود. با زدن دکمه استاپ تمامی موتورها بلافاصله خاموش شوند.

Sequential Delay Output

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Sequential Delay Output PRO

شرح برنامه:

  • طبق Network 0 با روشن شدن X0، لبه بالا رونده آن تشخیص داده شده و Y0 فعال و نتیجتا پمپ روغن روشن می شود.
  • طبق Network 1 با فعال شدن Y0، لبه بالا رونده آن تشخیص داده شده وتابع Get Time فعال می شود. از این رو زمان برنامه در رجیستر Start Time ریخته می شود و بیت M2 برای اجرای تابع تاخیر Elapse Time  ست می شود.
  • طبق Network 2 با فعال شدن بیت M2 تابع Elapse Time اجرا و خروجی آن بعد از گذشت زمان 10msec فعال می شود. خروجی این بلوک Y1 را ست و M2 را ریست می کند.
  • ریست نکردن M2 باعث اجرای مکرر بلوک Elapse Time شده که منجر به بروز خطا در روند برنامه می شود.
  • با ست شدن Y1، موتور اصلی روشن می شود.
  • مشابه همین روند در Network 3 و Network 4 برای روشن شدن موتور کمکی پس از 5000msec بعد از موتور اصلی طی می شود.
  • طبق Network 5 با روشن شدن X2، لبه بالا رونده آن تشخیص داده شده و تمام خروجی های Y0 تا Y2 ریست می شوند. در نتیجه پمپ روغن، موتور اصلی و موتور کمکی بلافاصله خاموش می شوند.

شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای نرم افزار FBD Editor:

Sequential Delay Output (Starting 3 Motors Sequentially) (2)

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست