آموزش PLC | طراحی تایمر وقفه خودکار :

هدف سیستم کنترلی:

  • درخطوط تولید PLC، یک اپراتور باید بسته بندی محصولات را روی دو نوار نقاله و در 2 جعبه انجام دهد. برای اطمینان از اینکه اپراتور زمان کافی برای بسته بندی دارد، این برنامه طوری طراحی شده است که دو تسمه نقاله را به صورت متناوب کنترل کند:
  • نوار نقاله اول به مدت سی ثانیه روشن در این حالت نوار نقاله دوم خاموش است. به همین منوال در سیکل بعدی نوار نقاله اول خاموش و نوار نقاله دوم به مدت سی ثانیه روشن است.

این سیکل متناوب با زدن دکمه استارت شروع و با زدن دکمه استاپ پایان می یابد.

Auto Interruption Timer PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Auto Interruption Timer PRO

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Auto Interruption Timer gif

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست