دوره آموزش PLC | طراحی تایمر جمع شونده (Accumulative Timer) :

انواع مختلفی از تایمرها با اهداف متفاوت در برنامه نویسی پی ال سی  وجود دارد. یکی از انواع رایج تایمرها در پروژه های صنعتی، تایمر جمع شونده است. در این قسمت اقدام به ساخت این تایمر از طریق بلوک های موجود در نرم افزار FBD Editor شده است. که نحوه ساخت آن در قالب یک مثال، برای کنترل زمان کارواش یک ماشین آموزش داده شده است.

هدف سیستم کنترلی:

با طرح این برنامه در کارواش اطمینان حاصل می شود که هرچند بار که نازل وصل و قطع گردد، جمع زمان های وصل بودن نازل از 5 دقیقه بیشتر نمی شود.

Performing Accumulative Function with Normal Timer PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Performing Accumulative Function with Normal Timer PRO

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Performing Accumulative Function with Normal Timer

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست