آموزش پی ال سی | ایجاد تایمر تاخیر در وصل (ON Delay Timer) :

تایمر تاخیر در وصل، یکی از انواع رایج تایمرها در برنامه نویسی پی ال سی به شمار می آید. از این تایمر زمانی استفاده می شود که در برنامه نویسی نیاز به ایجاد تاخیری در فعال کردن خروجی های plc وجود داشته باشد. در زیر نحوه ایجاد تایمر تاخیر در وصل در نرم افزار FBD Editor در قالب یک مثال بررسی شده است.

هدف سیستم کنترلی:

  • ایجاد تایمر تاخیر در وصل (ON Delay Timer) در نرم افزار FBD Editor شرکت فراروپایا
  •  با زدن دکمه X1 خروجی بعد از چند ثانیه روشن و با قطع کردن X1 خروجی بلافاصله خاموش شود.
  • زمان تاخیر در وصل متغیر و توسط اچ ام ای از اپراتور گرفته شود.
onDelayPic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

onDelayPRO

شرح برنامه:

  • طبق Network 0 با فعال شدن X1، لبه بالا رونده آن تشخیص داده می شود. به صورتی که زمان برنامه توسط بلوک Get Time گرفته شده و بیت M1 ست می شود.
  • طبق Network 1 با فعال شدن بیت M1 تابع Elapse Time اجرا و خروجی آن بعد از گذشت زمان ON Delay فعال می شود. خروجی این بلوک Y1 را ست و M1 را ریست می کند.
  • طبق Network 2 با غیر فعال شدن X1، لبه پایین رونده آن تشخیص داده شده و خروجی Y1 بلافاصله ریست می شود.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

ON Delay Timer

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست