آموزش PLC | ایجاد تایمر تاخیر در قطع (OFF Delay Timer) :

تایمر تاخیر در قطع پی ال سی از ابزارهای پرکاربردی است که در برنامه نویسی PLC به کمک متخصصین این حوزه می آید. از این تایمر زمانی استفاده می شود که نیاز به تاخیری در غیر فعال کردن خروجی پی ال سی باشد.

در مثال زیر نحوه ایجاد تایمر تاخیر در قطع در نرم افزار اختصاصی شرکت فراروپایا آموزش داده شده است.

هدف سیستم کنترلی:

  • ساخت تایمر تاخیر در قطع (OFF Delay Timer) در نرم افزار FBD Editor 
  • با زدن دکمه X1 خروجی بلافاصله روشن و با قطع کردن X1، خروجی بعد از چند ثانیه خاموش شود.
  • زمان تاخیر در قطع متغیر  و توسط اچ ام ای از اپراتور گرفته شود.
offDelayPic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

offDelayPRO

شرح برنامه:

  • طبق Network 0؛ با فعال شدن X1، خروجی Y1 بلافاصله فعال می شود.
  • طبق Network 1؛ با غیر فال شدن X1، لبه پایین رونده آن تشخیص داده می شود. در همین حین زمان برنامه توسط بلوک Get Time گرفته شده و بیت M2 ست می شود.
  • طبق Network 2؛ با فعال شدن بیت M2، تابع Elapse Time اجرا و خروجی آن بعد از گذشت زمان OFF Delay فعال می شود. خروجی این بلوک Y1 و M2 را ریست می کند.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

OFF Delay gif

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست