آموزش تایمر در PLC:

تایمر در مبحث آموزش PLC و برنامه نویسی پی ال سی، جز موضوعات مهم و پرکاربرد دسته بندی می شود. تایمرها از موارد پرکاربرد در روند اجرای پروژه های صنعتی هستند و باید اینگونه گفت که اکثرا بدون استفاده از تایمر در پروژه های صنعتی، اجرای پروژه غیر ممکن است. تایمرها روند اجرای پروسه را برای ما مدیریت می کنند. حتی در مدارات فرمانی که از پی ال سی استفاده نشده، تایمرها حضور دارند و این موضوع دلیل محکمی بر اهمیت نقش تایمر در پروژه های صنعتی است.

پی ال سی ها کار با تایمرها را برای ما آسان تر و مقرون به صرفه تر کرده اند. تایمرها می توانند در نقش های مختلفی در پروژه ها حضور داشته باشند. از موارد ساده ای همچون، ایجاد تاخیر در وصل، در مدار ستاره مثلث گرفته تا کنترل پروسه زمانی حرکت سروو موتور برای حرکت بازوی ربات؛ حضور تایمرها مهم و کاربردی است.

با توجه به اهمیت تایمرها و نقش به سزایی که ایفا می کنند؛ در دوره آموزش PLC شرکت فراروپایا یک بخش به “آموزش تایمر در پی ال سی” اختصاص داده شده است. در این بخش ضمن معرفی تایمرها در پی ال سی و اچ ام ای های شرکت فراروپایا، نحوه استفاده از آن ها در نرم افزار FBD Editor، در قالب مثال های گوناگون آموزش داده شده است. برای درک بهتر مطالب این قسمت، دیدن بخش “ویدیوهای آموزش تایمر در PLC” به موازات مطالعه این مثال ها پیشنهاد شده است.

لیست مثال های آموزش تایمر در PLC:

فهرست