آموزش کانتر در PLC:

آموزش کانتر در PLC، جز مباحث مهم و آسان برنامه نویسی است. کانترها، یکی از قابلیت های پرکابردی هستند؛ که پی ال سی ها در اختیار ما قرار می دهند. به واسطه استفاده از کانتر عمل شمارش توسط پی ال سی به آسانی صورت می گیرد. از دستورات کانتر معمولا در ردیابی، بسته بندی، شمارش و آمارگیری و ایجاد حلقه های تو در تو در برنامه نویسی پی ال سی استفاده می شود.

کانترها در پی ال سی ها انواع مختلفی دارند. کانترهای صعودی شمار، کانترهای نزولی شمار و کانترهای صعودی نزولی شمار، انواع مختلف کانترها بر حسب نوع شمارش است. هر یک از این کانترها در جایگاه های مختلف در برنامه نویسی به کار می روند.

با توجه به کاربرد کانترها، شرکت فراروپایا در دوره آموزش پی ال سی، این موضوع را تحت عنوان ” آموزش کانتر در پی ال سی” قرار داده است. سیاست آموزشی شرکت، آموزش مثال محور در کنار ویدیوهای آموزشی مرتبط است . از این رو دیدن “ویدیوهای آموزش کانتر در پی ال سی ” به مخاطبان پیشنهاد شده است.

لیست مثال های آموزش کانتر در PLC:

فهرست