پایه طراحی در این سری بر اساس میکروکنترلر های ARM سری LPC23XX ساخت شرکت NXP می باشد.
سرعت اجرای برنامه در این سری بالاتر از سری PAC 5000 بوده و تمامی محصولات این گروه علاوه بر شبکه RS485 دارای شبکه Ethernet و حافظه SD و RTC (ساعت و تقویم) داخلی می باشند.
حافظه برنامه نویسی در این سری ۶۴KB و حافظه داده ها ۸KB می باشد.

 
سری 6000
 

اسم محصول
۱۶ ورودی دیجیتال ایزوله (PNP و NPN)
۱ پورت Ethernet
۱ پورت سریال RS485
کارت حافظه یک گیگابایتی – MicroSD
تغذیه ۱۲-۳۶ ولت
PAC6100
۱۶ خروجی دیجیتال ایزوله (PNP)
۱ پورت Ethernet
۱ پورت سریال RS485
کارت حافظه یک گیگابایتی – MicroSD
تغذیه ۱۲-۳۶ ولت
PAC6110
۱۶ خروجی دیجیتال ایزوله (رله)
۱ پورت Ethernet
۱ پورت سریال RS485
کارت حافظه یک گیگابایتی – MicroSD
تغذیه ۱۲-۳۶ ولت
PAC6120
۸ ورودی دیجیتال ایزوله (PNP)
۸ خروجی دیجیتال ایزوله (PNP)
۱ پورت Ethernet
۱ پورت سریال RS485
کارت حافظه یک گیگابایتی – MicroSD
تغذیه ۱۲-۳۶ ولت
PAC6130
۸ ورودی دیجیتال ایزوله (PNP)
۸ خروجی دیجیتال ایزوله (رله)
۱ پورت Ethernet
۱ پورت سریال RS485
کارت حافظه یک گیگابایتی – MicroSD
تغذیه ۱۲-۳۶ ولت
PAC6131
۴ ورودی دیجیتال ایزوله (PNP)
۴ خروجی دیجیتال ایزوله (رله)
۴ خروجی آنالوگ ۱۶ بیتی
۱ پورت Ethernet
۱ پورت سریال RS485
کارت حافظه یک گیگابایتی – MicroSD
تغذیه ۱۲-۳۶ ولت
PAC6240
۸ ورودی آنالوگ ۲۴ بیتی دقیق همه منظوره
۱ پورت Ethernet
۱ پورت سریال RS485
کارت حافظه یک گیگابایتی – MicroSD
تغذیه ۱۲-۳۶ ولت
PAC6250
۱ پورت Ethernet
۲ پورت CAN Open
۳ پورت سریال RS485
۱ پورت سریال RS232 با قابلیت اتصال به مودم های استاندارد GSM و GPRS
کارت حافظه یک گیگابایتی – MicroSD
تغذیه ۱۲-۳۶ ولت
PAC6400